Terms & Conditions

TỔNG QUAN

Chính sách hoàn trả và đổi trả của chúng tôi có thời hạn là 30 ngày. Nếu đã qua 30 ngày kể từ ngày mua hàng, chúng tôi không thể cung cấp hoàn trả đầy đủ hoặc đổi trả.

Để đủ điều kiện đổi trả, sản phẩm của bạn phải chưa sử dụng và ở trong tình trạng như bạn nhận được. Nó cũng phải ở trong bao bì gốc.

Một số loại hàng hóa không thể được trả lại. Hàng dễ hỏng như thực phẩm, hoa, báo hoặc tạp chí không thể được trả lại. Chúng tôi cũng không chấp nhận sản phẩm là hàng cần đặc biệt hoặc hàng tiêu dùng cá nhân, vật liệu nguy hiểm, hoặc chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Các mục không thể trả lại thêm:

– Thẻ quà tặng
– Sản phẩm phần mềm có thể tải về
– Một số mục chăm sóc sức khỏe và cá nhân

Để hoàn tất quy trình đổi trả, chúng tôi yêu cầu một biên lai hoặc chứng minh mua hàng.

Vui lòng không gửi sản phẩm của bạn trở lại nhà sản xuất.

Có những trường hợp chỉ được hoàn trả một phần:

– Sách có dấu hiệu sử dụng rõ ràng
– Đĩa CD, DVD, băng VHS, phần mềm, trò chơi video, băng cassette hoặc đĩa vinyl đã được mở.
– Bất kỳ mục nào không ở trong tình trạng ban đầu của nó, bị hỏng hoặc thiếu phụ kiện không phải do lỗi của chúng tôi.
– Bất kỳ mục nào được trả lại sau hơn 30 ngày kể từ ngày giao hàng

Hoàn trả

Sau khi chúng tôi nhận được và kiểm tra đổi trả của bạn, chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn biết rằng chúng tôi đã nhận được sản phẩm của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp nhận hoặc từ chối hoàn trả của bạn.

Nếu được chấp nhận, hoàn trả của bạn sẽ được xử lý, và số tiền sẽ tự động được áp dụng vào thẻ tín dụng của bạn hoặc phương thức thanh toán gốc, trong một khoảng thời gian nhất định.

HOÀN TRẢ MUỘN HOẶC THIẾU

Nếu bạn vẫn chưa nhận được hoàn trả, hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn trước.

Sau đó, liên hệ với công ty thẻ tín dụng của bạn, có thể mất một khoảng thời gian trước khi hoàn trả của bạn được chính thức đăng.

Tiếp theo, liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một thời gian xử lý trước khi hoàn trả được đăng.

Nếu bạn đã thực hiện tất cả những bước này mà vẫn chưa nhận được hoàn trả, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@navido.vn.

HÀNG GIẢM GIÁ

Chỉ có các mục giá thường được hoàn trả. Hàng giảm giá không thể hoàn trả.

ĐỔI TRẢ

Chúng tôi chỉ thay thế các mục nếu chúng bị lỗi hoặc hỏng. Nếu bạn cần đổi trả nó cho cùng một mục, hãy gửi email cho chúng tôi tại infor@navido.vn và gửi sản phẩm của bạn đến: Navido Chi Nhánh 1 hoặc Navido Chi Nhánh 2.

Thanh toán phải được thực hiện cho các mục có mặt trong giỏ hàng của bạn tại thời điểm cắt đơn hàng và thời gian. Ferme định nghĩa thời điểm cắt đơn hàng là 11.45pm hai ngày lịch trước ngày giao hàng.
Thanh toán sẽ được thực hiện như sau:

QUÀ TẶNG

Nếu mục được đánh dấu là quà khi mua và gửi trực tiếp đến bạn, bạn sẽ nhận được một phiếu quà tặng với giá trị của hoàn trả. Khi sản phẩm được trả lại, một chứng nhận quà tặng sẽ được gửi đến bạn.

Nếu mục không được đánh dấu là quà khi mua, hoặc người tặng quà đã gửi đơn hàng đến họ để sau này tặng bạn, chúng tôi sẽ hoàn trả tiền cho người tặng quà và họ sẽ biết về việc bạn đã trả lại.

TRẢ LẠI HÀNG

Để trả lại sản phẩm của bạn, bạn nên gửi sản phẩm của bạn đến: Navido Chi Nhánh 1 hoặc Navido Chi Nhánh 2.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm chi trả chi phí vận chuyển của riêng bạn để trả lại sản phẩm. Chi phí vận chuyển không được hoàn trả. Nếu bạn nhận được hoàn trả, chi phí v

Navido Chi Nhánh 1

Địa chỉ: 142/35 Bạch Đằng, P24, Bình Thạnh, HCM

Navido Chi Nhánh 2

Địa chỉ: 17 Huỳnh Đình Hai, P14, Bình Thạnh, HCM

Phone: +84 764268498
Email: info@navido.vn