CÁC LOẠI CÀ PHÊ TRÊN THẾ GIỚI

Trên thế giới có bốn loại hạt cà phê khác nhau: Arabica, Robusta, Liberica và Excelsa. Phổ biến nhất là Arabica và Robusta, bạn có thể may mắn gặp được hai loại còn lại. Hãy cùng Nhà Navido tìm hiểu rõ hơn về 4 loại hạt cà phê này nhé.
Different Types of Coffee Beans ? ? ?
Coffee beans can be classed into four types: Arabica, Robusta, Liberica, and Excelsa. These are the four main species of the coffee plant, and all types of coffee will generally be a variety of one of these plants. The most common types of coffee beans are Arabica and Robusta, which combined account for 90% of global coffee production.

Share the Post:

Related Posts